Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Porin itsepuolustuskoulu / Jouni Rovio
Vanhakoivistontie 14 3b
28360 Pori

Y-tunnus: 2697176-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jouni Rovio
etunimi @ porinitsepuolustuskoulu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään harjoitusmaksujen sekä harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä nimi ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkailta kerätään tiedot asiakkuuden alussa sähköiseen asiakasrekisteriin.

Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Asiakas voi pyytää omia tietojaan henkilökohtaisesti tai sähköisesti rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä. Tiedot luovutetaan ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteri säilytetään sähköisesti. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.